Jormin | Nelson | Simonson

Ett respektfullt och fascinerande möte mellan tre erfarna tonkonstnärer med olika bakgrunder och med säregna musikaliska dialekter, där ljud, toner och uttryck smälter samman i det ordlösa men ändå så märkligt rika språk vi kallar Musik.

Musiken, till synes en tidsenlig genreblandning av folkmusik, nutida improvisation och kyrkomusik når här också vidare, bortom det förmodade och förväntade. Den blir i dessa internationellt erkända musikers händer och hjärtan till något större och till något mer. En sällsamt organisk upplevelse som har sin grogrund i ett äkta möte.

Ny CD, Tantum, släpps våren 2018 på skivbolaget Footprint.

Musiker

Anders Jormin – kontrabas
Karin Nelson – orgel
Jonas Simonson – flöjter