Ljud från skog och vind när några av de bästa flöjtisterna i Sverige och Finland möts.
Två konserter på samma kväll!

Akt 1
Zephyr – konsert och skivrelease
​Ett musikaliskt möte mellan tre av Sveriges främsta flöjtister på folk- och världsmusikscenen. Från en stilla västanfläkt till stormande orkan.

Jonas Simonsson
Göran Månsson
Richard Ekre Suzzi

Akt 2
Vindarnas möte – Tuultenpesä
Anmärkningsvärt nog har vid ungefär samma tidpunkt två ensembler bestående av flöjtister sett dagens ljus i både Finland och Sverige. Dessa två ensembler, Zephyr och Wind on Wind, består av några av de bästa flöjtisterna på båda sidor om Bottniska viken.

Denna nya flöjtensemble har redan rönt stor uppskattning t.ex. på Kaustinen Folkmusikfestival och under turnéer i Finland och Sverige.

Deras musik öppnar dörrar till nya landskap som doftar av skog, trä och fuktig jord. Ensemblen kan betraktas som en uttrycksfull orgel utan klaviatur där musikerna är luftströmmen, andningen. Ett vindväsen med ett rikt instrumentarium där kontraster och dynamik får en väldig spännvidd. En flöjtensemble där det minimalistiska, kärva och dramatiska får utrymme. Från lätt bris till brusande orkan.

Med repetitiv rytmik, modala melodier och flera melodiska lager skapar de stor variation och nya klanger. Ur den nordiska traditionen används polskor, hallingar, runosånger och annat. Minimalistisk musik från modern västerländsk konstmusik och olika andra folkmusiktraditioner letar sig också in i musiken och tittar fram här och där.

Tuultenpesä utvecklar och njuter av de färger och uttrycksmöjligheter som olika flöjter kan erbjuda. Med sina olika traditioner och unika bakgrunder som musiker och kompositörer korsbefruktar och skapar de nya sound och formspråk. Ett möte mellan ålderdomligt och modernt, tradition och förnyelse.

Medlemmarna i Vindarnas möte – Tuultenpesä är:
Kristiina Ilmonen
Mimmi Laaksonen
Kirsi Ojala
Leena Laitinen
Jonas Simonson
Göran Månsson

Vindarnas möte/Tuultenpesä med stöd från Musikverket.
Se även: https://www.possibilitas.se/vindarnas-moete